Giao lưu quốc tế

Giao lưu quốc tế (1)

Sáng ngày 7/12/2015, nhà trường đã đón đoàn lãnh đạo trường  Coleman College Singapore về tham quan trường, giao lưu và trao đổi các vấn đề giáo dục cũng như mong muốn hợp tác với nhà trường của lãnh đạo trường Coleman.

 

Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]