Tuyển dụng

Tuyển dụng (1)

Cơ hội gia nhập gia đình Đức Trí.

Năm học 2018-2019  Trường THCS-THPT Đức Trí cần tuyển dụng giáo viên môn: Văn, Toán, Anh, Lý, Hoá, Sinh, Địa, Sử, Thể dục, Nhạc, Mỹ thuật, Tin học, Công nghệ.

 

Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]