CS1: 39/23 Bùi Văn Ba, P. Tân Thuận Đông, Q.7 | CS2: 742/10 Nguyễn Kiệm, P. 4, Q. Phú Nhuận

Báo cáo tự đánh giá

Trường được thành lập theo quyết định số 2187/QĐ-UBND ngày 15/05/2010 của chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, bắt đầu hoạt động từ năm học 2010-2011. Trường có 2 cơ sở: Cơ sở 1 đặt tại số 39/23 Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, cơ sở 2 đặt tại 742/10 Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận.

Năm học đầu tiên 2010-2011, trường tuyển sinh được 312 học sinh, có 80 giáo viên (20 giáo viên cơ hữu và 60 giáo viên thỉnh giảng) và 25 nhân viên. Đến năm học 2020-2021, trường có 1801 học sinh, có 180 giáo viên (87 giáo viên cơ hữu và 93 giáo viên thỉnh giảng) và 56 nhân viên, trong đó đội ngũ giáo viên cơ hữu chiếm tỉ lệ 48.33%, vượt quy định đối với trường tư thục, nhằm mục đích ổn định đội ngũ. Nhà trường đã xây dựng được một môi trường giáo dục lành mạnh, công bằng, thân thiện và chuyên nghiệp, trong đó mọi người tôn trọng và hợp tác với nhau. Đội ngũ giáo viên cơ hữu và giáo viên thỉnh giảng của nhà trường có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm và tinh thần trách nhiệm cao. Trường luôn tạo điều kiện cho giáo viên, cán bộ công nhân viên phát huy tối đa năng lực bản thân, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, cải tiến phương pháp làm việc nhằm nâng cao hiệu quả công việc để mỗi cá nhân cảm thấy yêu thích công việc của mình, yêu nghề, yêu trẻ, gắn bó lâu dài với trường. 

Về mục tiêu giáo dục: Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Đức Trí cung cấp cho học sinh một nền tảng tri thức, học vấn phổ thông vững vàng, giúp các em phát triển kiến thức, thể chất, phát huy tính sáng tạo, phát triển năng lực và phẩm chất, rèn luyện tính tự lập và khả năng làm việc trong thời kỳ hiện đại hóa và hội nhập quốc tế theo đúng mục tiêu giáo dục phổ thông “tập trung phát triển trí tuệ, thể chất, hình thành phẩm chất, năng lực công dân, phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu, định hướng nghề nghiệp cho học sinh”. Nhà trường luôn tạo điều kiện cho học sinh học tập tích cực, biết tự học và sáng tạo. Nhà trường áp dụng các phương pháp giáo dục toàn diện với Đức - Trí - Thể - Mỹ - Kỹ năng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; chú trọng giáo dục lý tưởng, truyền thống đạo đức, lối sống, tôn trọng lễ nghĩa; có kỹ năng sống tốt để hoàn thiện nhân cách, đào tạo ra những học sinh tốt, hữu dụng, những công dân tương lai của đất nước.

Xem chi tiết tại đây

Xem thêm