CS1: 39/23 Bùi Văn Ba, P.Tân Thuận Đông, Q.7 | CS2: 742/10 Nguyễn Kiệm, P.4, Q.Phú Nhuận

Kế hoạch - Chiến lược

 • Báo cáo tự đánh giá
   Báo cáo tự đánh giá

   Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Đức Trí là đơn vị sự nghiệp giáo dục tư thục trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh.

   Xem chi tiết
 • Kế hoach chiến lược phát triển giai đoạn 2015-2020
 • Chiến lược phát triển giai đoạn 2020-2025