CS1: 39/23 Bùi Văn Ba, P. Tân Thuận Đông, Q.7 | CS2: 742/10 Nguyễn Kiệm, P. 4, Q. Phú Nhuận

Cô Dương Thị Minh

Giáo viên Lịch sử,Địa lý, hiện đang giảng dạy tại Cơ sở 1.