CS1: 39/23 Bùi Văn Ba, P. Tân Thuận Đông, Q.7 | CS2: 742/10 Nguyễn Kiệm, P. 4, Q. Phú Nhuận

Thầy Võ Hồng Quân

Giáo viên Sinh học, hiện đang giảng dạy tại Cơ sở 1.