CS1: 39/23 Bùi Văn Ba, P. Tân Thuận Đông, Q.7 | CS2: 742/10 Nguyễn Kiệm, P. 4, Q. Phú Nhuận

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ NĂM HỌC 2022-2023 (Tháng 4/2022)