CS1: 39/23 Bùi Văn Ba, P.Tân Thuận Đông, Q.7 | CS2: 742/10 Nguyễn Kiệm, P.4, Q.Phú Nhuận

GLOBAL WARMING - DỰ ÁN HỌC TẬP BỔ ÍCH

Dưới sự hướng dẫn của cô Lê Thị Mỹ Trinh và cô Võ Thiên An, các bạn học sinh lớp 10B1 đã có giờ học thật sinh động, bổ ích với chủ đề Global Warming. Đây là dự án học tập sử dụng kiến thức liên môn Địa lý, Hóa học, Vật Lý và tiếng Anh.

Giáo viên và học sinh sử dụng đa dạng các hình thức tổ chức hoạt động học tập: Thuyết trình, trò chơi, làm mô hình, trồng cây, trình diễn thời trang, nhảy. Dự án học tập này đã giúp học sinh tìm hiểu nguyên nhân và hậu quả của vấn đề nóng lên toàn cầu, từ đó đề ra các biện pháp nhằm khắc phục và cải thiện các hậu quả của vấn đề này. Dự án thú vị này cũng khơi gợi được trong các bạn học sinh ý thức bảo vệ môi trường vì cuộc sống trong tương lại bằng cách phát động nhiều hành động ý nghĩa, như giảm thiểu rác thải nhựa, tăng cường tái chế, tái sử dụng; sử dụng phương tiện công cộng hoặc xe đạp; sử dụng tiết kiệm điện và tài nguyên thiên nhiên,....

Nhiều phương pháp, kĩ thuật dạy học sáng tạo, tích cực của chương trình giáo dục phổ thông mới đã được áp dụng thành công, mang lại dự án học tập bổ ích, sinh động, thiết thực, phát huy năng lực, bồi dưỡng phẩm chất cho học sinh.

6 hình ảnh dưới đây tóm tắt các hoạt động của dự án:

Xem thêm