CS1: 39/23 Bùi Văn Ba, P.Tân Thuận Đông, Q.7 | CS2: 742/10 Nguyễn Kiệm, P.4, Q.Phú Nhuận

KẾT QUẢ KÌ THI HỌC SINH GIỎI CẤP THÀNH PHỐ KHỐI 9 - NĂM HỌC 2021 - 2022


Chúc mừng các em:

1/ Đặng Vĩnh Nghiệp- 9A3 - môn Toán - Giải Ba 

2/ Võ Hoàng Bách - 9A3 - môn Toán - Giải Ba

3/ Vũ Anh Khôi- 9A3- môn Tin - Giải Ba

Chúc mừng quả ngọt học tập của các em, nỗ lực bồi dưỡng của giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm! 

Xem thêm