CS1: 39/23 Bùi Văn Ba, P.Tân Thuận Đông, Q.7 | CS2: 742/10 Nguyễn Kiệm, P.4, Q.Phú Nhuận

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHO HỌC SINH NGỪNG ĐẾN TRƯỜNG NHẰM ĐẢM BẢO PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID -19

Kính gửiQuý phụ huynh học sinh trường THCS và THPT Đức Trí.

          Theo công văn số 314/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành Phố Hồ Chí Minh ngày 01/02/2021 về việc cho học sinh, sinh viên, học viên Thành phố ngừng đến trường nhằm đảm bảo phòng chống dịch Covid -19. Nhà trường thông báo với phụ huynh học sinh như sau:

1/ Học sinh trường THCS và THPT Đức Trí sẽ dừng đến trường từ ngày 02/02/2021 và thực hiện việc chuyển đổi sang hình thức dạy và học trên internet, đảm bảo kế hoạch thời gian năm học 2020 – 2021, theo thông báo của Giáo viên chủ nhiệm.

2/  Học sinh sau khi nghỉ Tết sẽ đến trường vào ngày 17/02/2021.

3/  Phụ huynh học sinh cần liên hệ thường xuyên với giáo viên chủ nhiệm để biết thêm thông tin về nhà trường.

                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                         (Đã ký)

 

                                                                                            Lê Ngọc Lập


Xem thêm